ПРОСТОР создава решенија кои им служат на луѓето, општеството и животната средина. Во согласност со тоа, експертизата на нашите професионалци ја нудиме и преку советодавни услуги, како што се:

ПРОСТОР секогаш се стреми кон воспоставување рамнотежа помеѓу економските аспекти и техничката издржаност на секој проект. Затоа, постојано ги потврдуваме нашите јасни и практични совети и одлуки кои секогаш функционираат. Благодарение на долгогодишното искуство и постојаното следење на трендовите, ние сме способнида ја согледаме и да им ја предочиме на нашите клиенти, целосната слика на сите предизвици.