ПРОСТОР е специјализиран во областа на геодетски премери за сите видови на инженерски проекти. Ние сме една од првите компании во Македонија која користи напредни компјутерски технологии за: