За време на своето постоење, ПРОСТОР со својот тим има прераснато во една од водечките компании во Македонија во областа на АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ, УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНО ИНЖЕНЕРСТВО, ГЕОДЕЗИЈА, РАЗВОЈ И ПРИМЕНА НА НАПРЕДНИ ТЕХНОЛОГИИ и ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.

Имаме широк спектар на професионалци, вешти во изготвување на сите фази од секој архитектонски, урбанистичи и инфраструктурен проект.

Со поседување на сите потребни лиценци и овластувања, нашиот тим е сертифициран за спроведување на сите етапи во развојниот циклус на секој проект: