Адреса Моша Пијаде 2
Град Куманово
Држава Македонија
Телефон +389/31/438-500
+389/31/427-117
Факс +389/31/438-501
Адреса Максим Горки 11-3
Град Скопје
Држава Македонија
Телефон +389/31/438-500
+389/31/427-117
Факс +389/31/438-501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .